Тези дни отново се заговори за приватизацията на "Бояна филм" ЕАД, тоест бившия Киноцентър. Във връзка с това за нашите читатели вероятно няма да е безинтересно как са разпределени акциите във сформираното за целта РМД, което е един от главните претенденти за приватизацията на този апетитен обект.
Работническо-мениджърското дружество (РМД "Киноцентър - Бояна" АД) е учредено на 17 май 2000 година. Според официалния списък акционерите-учредители са точно 132. Акциите са разпределени между тях както следва:
106 души притежават по 2 акции;
1 човек - 4 акции;
14 души - по 9 акции;
1 човек - 15 акции;
1 човек - 18 акции;
2 души - по 50 акции.
7 души са собственици на по над 500 акции. Те са следните (публикуваме ги по азбучен ред):
Александър Димитров Методиев - 575 акции;
Евгений Светославов Михайлов - 850 акции;
Златин Кирилов Радев - 600 акции;
Красимира Свиленова Борисова - 550 акции;
Николай Ангелов Боршуков - 600 акции;
Радослав Николов Спасов - 750 акции;
Светослав Светославов Иванов - 600 акции.

К


Бел. ред. Горната информация е предназначена специално и за колегата от "Литературен вестник" Пламен Дойнов, който неотдавна в рубриката "Гранити" (съдържаща по условие "неправилни текстове", рожби на "неясна поръчка") беше публикувал парче от статията на Марин Бодаков ("РМД омайно, сладко", в. "Култура", бр. 21 от 1 юни 2001), посветена на забулената във витошки мъгли приватизация на "Бояна филм" ЕАД. Ето че мъглите постепенно се разсейват.