На 16 юли т.г. Сдружение на български писатели, Департамент "Нова българистика" към НБУ, Център за изучаване на културата и литературата от социалистическата епоха и от посткомунистическия период, Академичен център за литература и култура, Център за проучване на антикомунистическата съпротива и на дисидентството в България при Дружество "Гражданин" и "Литературен вестник" проведоха кръгла маса на тема "Досиетата на държавна сигурност в българската култура".
Изказвания на предизвикалия голям медиен интерес форум направиха проф. Никола Георгиев, проф. Цочо Бояджиев, доц. Михаил Неделчев, шефът на Комисията по разсекретяване на досиетата Методи Андреев, Пламен Дойнов, Митко Новков и др.
Повече за нуждата от отваряне на писателските досиета - в следващия брой на вестника.

К