Българска книга в Полша
Отскоро в полските книжарници може да се купи и една българска книга - "Поетът и лилията" от Галя Симеонова - Конах. Това е първата българска литературно-критическа книга, която през последните десетини години излиза на полски език, а изданието е изцяло финансирано от полска страна по спечелен конкурсен проект. (В България "Поетът и лилията. Християнски идеи в творчеството на Николай Лилиев" се появи през 1999 г.)
Книгата е детайлно проучване за сакрума в литературата, за литургическото слово и поезията, за формиращата роля на религията в творчеството на един от най-значителните български представители на символизма. Авторката се спира и на взаимоотношенията между литературата и религията, върху проблема за влиянието на православието, католицизма и протестантството върху автори от различни културно-религиозни кръгове, дори и в екзегетичен план.
В своя рецензия проф. Тончо Жечев нарече литературното изследване на Галя Симеонова-Конах "принос за българската литературна наука". Ако в България подобни проучвания са рядкост и бяха доскоро съвсем непознати, в Полша съществува нестихващ интерес към изследванията на взаимоотношенията между религията и културата.
Известният българист и славист от Ягелонския университет проф. Алексадър Наумов пише за това издание: "От гледна точка на българското литературознание книгата е изключително явление. Авторката предлага да се разчете поезията на Лилиев чрез теологически ключ, което по отношение на съвременен български писател се прави за първи път. Изследването е важен теоретически и изследователски глас, както и верификация на утвърденото мнение от Боян Пенев насам за слабото наличие на религиозна мисъл в българската литература."
Книгата на Конах е написана увлекателно, и ако за българите е нещо ново, то за поляците е истинско откритие. Те могат, както отбелязва проф. Наумов, с помощта на тази оригинална и ценна книга да затворят поредните бели петна от своята карта на европейската култура.
Галя Конах е позната на българските читатели и зрители със своите кореспонденции от Полша. Тя е доктор на хуманитарните науки в областта на литературознанието на Ягелонския университет в Краков. В този стар и престижен европейски университет в продължение на последните 100 години само петима българи са защитили докторски дисертации. Сред тях са имената на проф. Боян Пенев, проф. Любомир Андрейчин, проф. Куйо Куев и др. Единствената жена сред тях е Галя Симеонова - Конах, доскоро директор на Българския културен институт във Варшава.
"Поетът и лилията" се появява на полски език в превод на Хана Карпинска. Днес издаването на български автор в Полша граничи с чудо. През последните десет години единствено "Змийско яйце", сборник с разкази от Йордан Радичков и "Антология на българския класически разказ" под редакцията на проф. Елка Константинова заслужиха вниманието на полската аудитория. Поради това издаването на "Поетът и лилията" в Полша е наистина успех за днешната българската култура.

Д-р Калина Господарек