Изборът на "Култура"


Иван Лазаров

Из живота на мравките

Разкази и рисунки на един художник

Графично оформление и корица Илко Грънчаров
Издателска група Агата-А
София, 2001
Цена 7 лева