На "Славейков"
Исак Паси
Смешното
ИК Труд
София, 2001
Цена 5,99 лева

Шийла Бенхабиб
Ситуиране на аз-а
От английски Капка Герганова
ИК Критика и хуманизъм
София, 2001
Цена 8 лева

Карл Густав Юнг
Динамика на несъзнаваното
От немски Ивета Милева
Издателство ЕА
Плеван, 2001

Блез Паскал
Мисли
От френски Лилия Сталева, Анна Сталева
Издателство ЛИК
София, 2001
Цена 6,90 лева

Августин
Малки трактати
От латински: преводачески колектив
София, 2001
Цена 5,90 лева

Амин Маалуф
Кръстоносните походи през погледа на арабите
От френски Любляна Гоцева
Издава агенция Меридиани
София, 2001
Цена 8,90 лева

Нийл Доналд Уолш
за благополучието и как да го постигнем
(Идеите на "Разговори с Бога" в живота)
От английски Мария Кръстева
Издателство Дар-Логос
София, 2001
Цена 5 лева

Защо рухна реалният социализъм?
Авторски колектив
Под редакцията на проф. д-р Александър Лилов
Издателски център за стратегически изследвания
ИК Христо Ботев
Цена 6 лева

Симеон II: Завръщането
документално изследване Авторски екип на
ИК Пергамент
София, 2001
Цена 5,90 лева

Албърт Лоу
Покана за дзен
От английски Кънчо Кожухаров
Издателство ЛИК
София, 2001
Цена 3,90