От 16 юли до 7 август 2001 се провежда петото издание на Лятната академия за изпълнителски изкуства - София. Проектът е иницииран и се организира от ЦИС - София, в сътрудничество с НБУ, Гъливер клиринг хауз и Фондация "Феликс Меритис", Амстердам. Програмата е насочена към независимо работещи артисти от Балканите, Централна и Източна Европа и се занимава с техники, методи и теории в съвременните изпълнителски изкуства. Тя изследва границата на изкуствата и приложението им в социалните практики. Програмата прилага нов за региона подход по отношение на последващото професионално обучение в изпълнителските изкуства.
През тази година в Академията се предлагат пет курса - "Фелденкрайс за актьори" с водещ Ливия Каличе от Австрия (16-22 юли); "Психодрама на приказки, митове и сънища" с водещ Давид Йерохам от България (24-30 юли); "Бяло Буто" с водещ Масаки Ивана от Япония (24-30 юли); "Тела & време" (Stickman) с водещи Възкресия Вихърова и арх. Зарко Узунов от България (1-7 август) и "Лабан техника" с водещ Моника Кох от Великобритания (1-7 август). Академията събира 87 участника от 33 страни от цяла Европа, Азия и Австралия. Участници са артисти, теоретици и изследователи в областта на съвременния театър, танц, визуални изкуства и музика; млади професионалисти, занимаващи се с театър на движението, танц, визуален пърформанс; артисти и изследователи с професионална практика в областта на социалните дейности и студенти в напреднала фаза на обучението им в тези области.
Работата във всеки от петте курса приключва с представяния в публични дни, които съдържат дискусионна и демонстрационно-практическа част. Те ще се провеждат в Центъра за култура и дебат "Червената къща" - ул. "Любен Каравелов" 15 на 22, 30 юли и 7 август. За регистрация за участие в публичните дни се обръщайте към Стефан Аврамов на тел. 980 02 44 или 980 49 24.
Повече информация за работата на Академията може да получите от Цветелина Йосифова - тел. 088 952 500 или Теодор Котов - тел. 088 95 88 32, а визуален материал може да се получи от Николай Нейков - тел. 973 3139 или 973 3224 (офис 102), както и на www.sapa-sofia.org

К