Каквато е
НДК издаде антологията "Лирика 2001", с която словесно отпразнува 20-годишнината от своето откриване. Книгата е съставена от трудно съчленимата в друг случай компания на Анго Боянов, Владимир Попов, Георги Господинов, Димитър Христов, Марин Бодаков, Марин Георгиев, Михаил Неделчев, Младен Влашки и Светлозар Жеков (литературни критици, редактори в основните културни издания, поети, издатели, печатари и книжари), а публикуването стана възможно със съдействието на The Document Company.
Съставителите бяха приканени да предложат своя баснословен списък от 100 значими съвременни наши поети, след което сечението на техните селекции трябваше да изгради средното аритметично в сметките на най-новата българска лирика. Оказа се, че общата сметка не излиза, сиреч авантюрата на вкуса и критическата компетентност на своеобразното жури принуди организаторите от НДК Христо Друмев, Петър Първанов и Румяна Райчева да призоват цели 111 български поети да предоставят свое (непечатано още) стихотворение.
Наредената по азбучен ред и чудесно предговорена от Михаил Неделчев антология е истински представителна за тежненията на българските стихотворци книга. Към включените в нея автори добродушно можем да приложим познатото политическо клише: едни от тях са части от проблема на българската литература, други са неговото разрешение, а трети - просто част от пейзажа. Моменталната снимка на съвременната лирика, както отбелязва справедливо Неделчев, говори за "една специфична автоцензура - не само по отношение на политическото, но и например в еротическата сдържаност, в спестените жаргонизми, въобще в тушираната епатажност", въпреки "стихотворенията със съвременна техническа или ерудитско-хуманитаристка лексика".
Да, всеки поет в "Лирика 2001" се е нагласил да изглежда отстранено и прилично (доколкото дарбата му го или не го позволява). Но поне за мен книгите "Лирика 2001" и "За/на какво служи интелектуалецът", чиято поява беше провокирана от Националния дворец на културата, са най-симпатичните веществени доказателства за проведения през ранното лято пореден Салон на изкуствата.

М.Б.