Пак за приватизацията на Бояна филм
Приватизацията на "Бояна филм" ЕАД е не само неизбежна, но и наложителна. Такова е становището на изпълнителния директор на дружеството Евгений Михайлов не от вчера, но вече като че ли е още по-категоричен: основните му опасения са, че в противен случай няма да бъдат осигурени необходимите инвестиции за модернизация на мощностите и има сериозна опасност големите чужди инвеститори да насочат интересите си към съседните страни - Югославия, Румъния, Гърция, Хърватия. Същото се отнася и за холивудските и европейски продуценти, привлечени от "Бояна" през последните години...
"Бояна филм" е еднолично акционерно дружество, чиито капитал е изцяло държавен. В него са съсредоточени сегменти от филмовата индустрия: производство на игрално кино, анимация, лаборатория... Правата на собственост на държавата в дружеството се упражняват от Министерството на културата. След 1997, т.е. след встъпването в длъжност на Евгений Михайлов и сегашния съвет на директорите, постепенно се привличат все повече чужди продукции (15 през 2000). В същото време "Бояна филм" подкрепя и българското кинопроизводство - копродуцент е на 9 от всичките 11 произведени филми. Изобщо през изминалия период дружеството регистрира добри финансови резултати - може да си позволи подкрепа на фестивали, студентски филми и т. н.
На 17 май 2000 е регистрирано работническо-мениджърско дружество "Киноцентър Бояна" (закъснял отзвук от времето на Виденов). То е днешният кандидат за участие в предстоящата приватизация в партньорство с чуждестранен стратегически партньор (най-вероятно "Кодак"). Според официалния списък на акционерите, публикуван в миналия брой на "Култура", те са 132, но само седмина (членовете на тогавашния управителен съвет) притежават по над 500 акции. Евгений Михайлов окачестви като "спекулация" изнасянето на този списък, спестявайки не само името на вестника, но и факта, че става дума за документ. По-късно се изясни, че към акционерите-учредители са се присъединили известни филмови имена, градили десетилетия славата на българското кино и киноцентъра, като Рангел Вълчанов, Доньо Донев, Анри Кулев, Георги Дюлгеров, Джоко Росич, Тодор Динов, Никола Корабов, Христо Христов, Зако Хеския, Светослав Овчаров, Георги Тодоров, Рали Ралчев и др.
На 4 юли т.г. с решение N 527 Министерският съвет е приел стратегията за приватизация на "Бояна филм" ЕАД. В комисията, определила тази стратегия, участват представители на Агенцията за приватизация, Министерството на културата, Министерството на икономиката, Министерския съвет и "Бояна филм" (Евгений Михайлов). Според изпълнителния директор на дружеството тази стратегия е съобразена с решенията на годишното събрание на Съюза на българските филмови дейци (22 май 2001). Ето някои от основните положения в стратегията за приватизация на "Бояна филм" ЕАД:
- земята
"Нормалното осъществяване на дейността на "Бояна филм" не налага използването на терена от 1068, 04 декара. Същевременно цената на земята ще завиши приватизационната оценка на "Бояна филм" и ще доведе от отлив на потенциални инвеститори. Местоположението и площта на терена "Национален киноцентър - Бояна" обуславят възможността имотът да бъде предмет на спекулативна продажба от страна недобросъвестен купувач. (Проектът за общ градоустройствен план на София, одобрен с решение N 13 на Столичния общински съвет от 15. 02. 1999, предвижда обособяването на територията на киноцентъра в 2 парцела: за Национален киноцентър и за нискоетажно жилищно строителство.) Във връзка с това за "Бояна филм" би трябвало да останат 268 декара (върху които са разположени мощностите). Останалите 700 да бъдат прехвърлени безвъзмездно на държавата в лицето на областната управа. "Съветът на директорите на "Бояна филм" ЕАД и Съюзът на българските филмови дейци предлагат прехвърления на държавата терен да се предвиди за удовлетворяване на конкретни нужди на българското кинопроизводство, като приходите от продажба и/или от реализацията на отделните свободни части от терена се превеждат във фонд "Култура" и изразходват целево за подпомагане на българското кино."
- предметът на дейност
С оглед на създаване на надеждни гаранции, че след сключването на приватизационния договор, предметът на дейност на националния филмопроизводител ще бъде запазен от бъдещия купувач на мажоритарния пакет от акции, през първата фаза от раздържавяването на "Бояна филм" ЕАД, министърът на културата, на основание чл. 15, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 10, ал. 1, следва да направи изменения в Устава на Дружеството, които обхващат:
1. Изискване решенията на Общото събрание на "Бояна филм" ЕАД... да се вземат с единодушното съгласие (100% от гласовете) на всички акционери.
2. Изискване решенията на Общото събрание на "Бояна филм" ЕАД за изменение на Устава на Дружеството, които засягат клаузата по предходната точка, да се вземат с единодушното съгласие (100 % от гласовете) на всички акционери.
- потенциалният купувач
Бъдещият собственик на "Бояна филм" ЕАД трябва да притежава значителен и доказан опит в управлението на дружества в областта на киноиндустрията; да бъде запазен предметът на дейност на Дружеството и цялостта на филмопроизводствения комплекс за срок, не по-малък от 10 години; да бъде обвързан самостоятелно или съвместно с български и/или чужди копродуценти и да участва в продуцирането на не по-малко от 2 пълнометражни игрални филма и 20 минути анимация; задължително да оказва подкрепа на Българската национална филмотека за съхраняването на българския филмов архив; да предложи програма за инвестиции в "Бояна филм" в размер, не по-малък от 6 000 000 лева за първите 4 години, като се гарантира приоритетното им насочване към обновление на кинотехнологиите; да представи бизнеспрограма за развитието на Дружеството.
Съюзът на българските филмови дейци, дефинитивно отговорен за бъдещето на националното кино и непоканен в комисията по изготвянето на стратегията за приватизацията на "Бояна филм" ЕАД, реагира с писмо до изпълнителния директор на АП Левон Хампарцумян (от 21 юни 2001). В него председателят на СБФД Михаил Мелтев излага становищата на Управителния съвет на съюза относно изключително важната бъдеща сделка. Повечето от тях съвпадат с поставените в стратегията. Ето някои различия: не бива да се бърза със сделката; да се проучи опитът на Полша, Чехия, Унгария, където вече се е извършила подобна приватизация; да се представи професионална биография на купувача от последните 10 години; задължително запазване предмета на дейност в минимален срок от 20 години ("Киното трябва да се разглежда освен като търговски, и като културен продукт, което следва, че в случая става дума за защита на националната култура и в частност - на националното филмопроизводство); да се запази целостта на киноцентъра в границите, които гарантират осъществяването на основната му дейност ("Според нас това могат да бъдат сегашните му граници."); да се сформира комисия, която да селекционира богатия реквизит, гардероб и оръжие, стопанисвани в момента от "Бояна филм", а оценените експонати да се предадат на БНФ за създаване на Музей на киното. "СБФД е готов да извършва всички проучвания в рамките на своите възможности: чрез международните организации, в които членува, чрез преподавателския състав измежду членската си маса, чрез личните контакти на нашите членове. Вследствие тези, според нас разумни доводи, ви молим да не се бърза с изработването на приватизационна стратегия".
Така или иначе, стратегията е приета и без съдействието на съюза. СБФД се чувства пренебрегнат, Евгений Михайлов се вижда победител (за пореден път). Очертават се два лагера в становищата за приватизацията на "Бояна филм". Играта загрубява. Иван Ничев публично обяви, че ще сезира за нередностите около стратегията депутата Коста Цонев. Явно го е сторил, защото Михайлов видимо се оправдава: "Коста Цонев ми се обади разтревожен от тези интриги. Дойде, видя какво сме направили за четири години и си отиде успокоен". И усмихнато пресича границата на добрия тон - нарочва пред медиите Михаил Мелтев и Ничев (които не участват в РМД-то) в лобиране за друг потенциален кандидат за приватизатор на "Бояна филм" - израелската компания "Глобус груп". А председателя на СБФД шефът на "Бояна филм" обвини, че писал донос срещу сегашното ръководство на киноцентъра (до икономическия експерт на НДСВ Владимир Каролев) от името на някой си друг, който също имал апетити към "Бояна филм"...
Страстният функционер на синята идея Евгений Михайлов за първи път миналата седмица си позволи публичен упрек към правителството в оставка: "Преди месец хора от "Кодак" се срещнаха с Иван Костов, за да препотвърдят интереса си към "Бояна филм". Но никой от това правителство не бърза. Дано обаче новият кабинет бърза". Нищо чудно, в името на тлъстия пай "Бояна филм" ЕАД, сегашният му изпълнителен директор да пофлиртува и с жълтия лагер. Само дето новото правителство е по-пъстричък десен. Киноцентърът тепърва ще се оценява. Дано съдбата му е по-щастлива от тази на българското кино през последните десетина години, чието самоубийство започна именно с еуфоричното напускане на творците на щат в Киноцентъра. Сега част от тях са членове-мравки в РМД, чиито имена се подхвърлят като легитимации. Дали не са отново в ролята на наивници...

Геновева Димитрова