Финансиране на преводи
върху проблемите на жените - 2001

Програмата за проблемите на жените на Институт "Отворено общество" и програма "Информация" имат удоволствието да обявят поредния конкурс за превод и публикуване на книги върху проблемите на жените.
През настоящата година приоритет ще имат: жени и икономика/икономически права и глобализация; превод и публикуване на заглавия върху проблемите на жените от източноевропейски автори.
Цялата необходима информация и формуляри за кандидатстване можете да намерите на:
http://www.osi.hu/cpd/women2001.html
Краен срок за кандидатстване: 15 септември 2001
Попълнените документи трябва да бъдат изпратени по пощата, факса или електронната поща до:
Yana Genova
Women's Issues Translation Project
Open Society Institute
1397 Budapest
PO Box 519
Hungary
YGENOVA@OSI.HU
Tel.: +361 327-3182
Fax: +361 327-3042
Когато изпращате и-мейли, моля отбележете "Women Translation Project" в полето "subject".