Проекции...
Случайното съвпадение в заглавията на изложбите на Калина Димитрова "Проекции", открита на 3 юли 2001 в АТА център за съвременно изкуство, и на Николай Петков "Проекции", състояла се между 29 юли и 19 август 1999 година, предизвика повод за размисли.
Имали някакъв вид приемственост и последователност в съвременното българско изкуство? Съществува ли обща система, която да документира и хронологизира отминалите и предстоящите изложби? Отговорът на тези въпроси е отрицателен. Повечето медии се опитват да бъдат съпричастни на изложбите, които се откриват, но всичките материали, които те отразяват, остават единствено в техните архиви. Ако някой реши да проследи хронологически цялостното развитие на изобразителните изкуства през последните години, ще трябва да отдели месеци за търсене и проверки из всички вестници (и ако има достъп - и из ТВ и радио медиите), но резултатите пак няма да бъдат точни и изчерпателни. През последната година "cult.bg" се опитва да документира повечето от състоялите се изложби, но цялостност отново няма.
"Проекции" вероятно има още много и ще има и за в бъдеще. За авторско право в случая и дума не може да става. Истината е, че подобни съвпадения стават случайно и ако искаме те да бъдат избягнати, трябва да се създаде проект и система, в която да се приемат данни за абсолютно всички събития, свързани с изобразителното изкуство и съответно да се публикуват или във вид на редовни печатни материали, достъпни за голям кръг от хора, или в Интернет.

М.С.