Културен коктейл

Факти, факти, факти

Отговорът на Невена Стефанова
Пак за приватизацията на Бояна филм, Геновева Димитрова

Инициативата Да дарим за България, Любен Русков
За пети път Лятна академия за изпълнителски изкуства
Антологията Лирика 2001 на НДК, Марин Бодаков
Нова поредица книги с пиеси Театър в джоб, Никола Вандов
Изложбата ЕвроАртТемпо - млади художници, Мария Славчева
Международна асоциация за популярната музика, Клер Леви
Филмът Перловец - реката на живота, Ирина Канушева
Книгата Неприятни разкази на Стефан Продев, Марин Бодаков
Съвпаденията Проекции в българското изкуство, Мария Славчева
Отзиви за Майстора и Маргарита на Стефан Москов в Москва

Финансиране на преводи по проблемите на жените