Отиде си

Генко Пункин

Той беше тих.
Като редактор открай време в програма "Христо Ботев" на БНР неговата грижа беше проста - колкото повече свястното от българската култура да стигне до колкото повече свестни човеци в страната.
Добър път, Генко!
Дано след теб и ние да ставаме по-тихи.


Христо Буцев