Български художници в Германия

Светла Иванова

Без илюзии
на западната сцена

Понякога България
пак е в Европа