Играта на Уилиам Шекспир
или Тайната на Великия Феникс

И. М. Гилилов

Людмил Димитров

Из Глава първа
Тайнствените птици на Честър

Из Глава пета
Смърт и канонизация зад завесата

Шекспир
е двама:
мъж и жена