Германският Journalisten Kolleg към Свободния университет в Берлин и тази година набира кандидати за десетмесечната си програма за журналисти и научни работници, която се провежда от октомври до юли. Програмата е дотирана с месечна стипендия от 1700, 3000 или 5000 германски марки. Базирана е в Берлин и дава възможност на участниците в нея да се откъснат за десет месеца от професионалното си ежедневие и да работят по лично интересуващ ги проект. Освен това те ще могат да посещават два семестъра лекции по избор в Свободния университет.

Крайният срок за получаване на кандидатурите за периода от октомври 2001- юли 2003 е 31 октомври 2001.

За повече информация: www.kommwiss.fu-berlin.de

e-mail: ejf@kommwiss.fu-berlin.de; Tel.: 0049/30/8385-33 15.