По инициатива на българската диаспора в Украйна и с помощта на народния депутат на Република Украйна Николай Габер между 17 и 19 август т.г. ще се проведе Събор на българите в Украйна. Мястото на срещата се намира в близост до могилата на владетеля на Велика България хан Кубрат край село Мала Перешчипина в Полтавска област.

В програмата на Събора са кръглите маси: "Езикът на българите в Украйна в устна и писмена форма" (организатор Иван Стоянов); "Украйна - България: икономически, политически, културни диалози между славянските държави" (организатор Иван Половнюк); "Развитието на националното движение на българите в Украйна. Проблеми, начини за разрешаване. Участието на българите в строителството на Украинската независима държава (организатор Николай Габер), "Туристически форум" (организатор Христо Роглев), "Златни врата: България - Украйна. Диалози" (организатор Виктория Захаржевска).

Освен Фестивал на българското кино, състезания по национална борба, конни надбягвания, концерти на открити сцени на фолклорни ансамбли от Бесарабия и Таврия, както и галаконцерт на български, украински и руски естрадни звезди, в с. Мала Перешчипина ще се състои още едно знаменателно събитие.

На мястото, където е погребан хан Кубрат, ще бъде положен основният камък на бъдещия храмов комплекс "Св. св. Кирил и Методий", който - според амбицията на организаторите - тепърва ще стане център на духовното единство за всички българи по света.

К