Изборът на "Култура"


Йордан Ефтимов
Опера нигра
Издателска къща Анубис
София, 2001
цена 3, 50 лева


сп. Факел
книжка 1/ 2001
цена 5 лева