Танц през границите
Танц през границите - Dance Across Borders (DAB) е инициатива между хореографи от различни страни от Европа и САЩ. Идеята за съюз между артисти, които са се посветили на съвременния танц, събира ежегодно хореографи за представяне на нови оригинални танцови продукции, създавайки нова кооперативна структура за международен обмен, взаимен респект и интегриране на различни идеи.
Тази година DAB се проведе за пети път в Гьотеборг, Швеция (10-19 август 2001). Предишните издания бяха в:Ню Йорк - януари, 1995; Амстердам - юни, 1996; Гьотеборг - август, 1996; Поли Талу, Естония - юни, 2000.
На сцената на Pusterviksteatern се представиха 20 хореографи от 12 страни от Европа и САЩ. През 10-дневния престой на артистите се проведоха уъркшопове, дискусии, срещи и образователна програма от тренинг класове, отворени за посещение от местните танцьори в града. В три различни програми, представени по две вечери, се появиха различни кратки хореографии на: Marika Blossfeldt, Rene Nommnik и Tiina Ollesk - Естония; Veera Suvalo - Финландия; Gun Lung, Olof Persson, Bjorn Elisson, Lee Kum и Asa Unander - Швеция; John Skott - Ирландия; Gregor Kamnikar - Словения; Галина Борисова - България; Julie West - Канада; Valentina Carbo и Ursa Strukelj - Словения; Iwona Olzsowska - Полша; Susan Osberg - САЩ; Gerda Konig - Германия; Andrius Pulkauninkas - Литва; Mireille Feyzeau и Fabrice Dugied - Франция.
Не случайно изброявам имената на артистите, защото няма до ги срещнете на популярните танцови фестивали в Европа, където се представят само утвърдени имена и трупи. Но тъкмо такива имена правят танцовия свят по-богат и по-пленяващ.
Целта на фестивала е в споделянето на идеи и в представянето на нови проекти. Той е отворен за участие на всеки, който има професионален опит и който подкрепя идеята за съюз между артисти за творчески обмен. DAB няма фиксирани участници и всяка година кани нови колеги, като запазва и оформилата се група от хореографи-инициатори. Идеята за събиране в различни градове всяка година зависи от възможната инициатива някой от участниците да субсидира фестивала и да организира 10-дневен престой на артистите и сцена за представяне на проектите. DAB ще съществува винаги, докато хореографите имат интерес за срещи. DAB не зависи от институции или министерства, а от личните желания, интереси и инициативи на самите хореографи. DAB няма фиксирана структура или статут, има само манифест.
От гледна точка на нови идеи и провокации, винаги съм била доста скептична и често даже иронична към танцовите продукции през последните 6-7 години, представяни на европейските сцени. DAB ме научи на по-дълбоко вглеждане в същността на спектаклите и на уважение към интересите на отделния творец. Така вече не търся напразни химери или изумителна оригиналност, а се вглеждам в личните предпочитания за концепция, силно индивидуално присъствие и интерес към идеята, и, разбира се, в разнообразието от творчески мисления без предразсъдъци. DAB ме учи да се замислям как и защо избирам следващия си проект, къде и с кого да работя, и най-вече, че танцът съществува без граници и без време.
DAB ще бъде проведен в Любляна през 2002, в Париж през 2003, а през 2004 домакин на фестивала ще е София.

Галина Борисова