По различни причини в България не много често можем да видим самостоятелни изложби на чуждестранни автори. Обикновено техни творби ще срещнем в биеналета, триеналета, изложби от пленери или други общи прояви.
Новата галерия "Викинг" ни предлага такава възможност, като открива своя първи художествен салон с изложбата на американския творец Марк Цимерман. Това не е първото идване на художника в София. През 2000 година освен участието в младежката изложба в СБХ - "Шипка" 6, Цимерман представи немалка част от своите живописни творби и поетично творчество в галерия "Мелон".
Връщането му пак в България сега се дължи вече не само на желанието да представи своето изкуство тук, но и на интереса и усета му към различното в природата, хората, историята, а също и на динамичната му натура, която го води към различни пътувания, неизвестни срещи, неочаквани изживявания. Съприкосновение, което го обогатява, вдъхновява и подтиква към нови статии, стихове, картини.
Биографията на този млад автор показва един стремителен, действен живот, движен от любознателност, наблюдателност и чувствителност към другите и другостта. Живот, в който са си дали срещи различни музи - на поезията, историята, философията, живописта. Музи, които се обвързват, взаимно си влияят и се допълват. Така мисъл, слово, образ, звук, цвят сякаш стават едно. Поезията се обагря, цветът носи звуци, а заедно оформят образи и мисли.
Новият цикъл, който сега Марк Цимерман ни представя в 17 платна, е подчинен на темата "Дълбока река". Платна, в които е отразено въздействието на Калифорния - нейното слънце, цветност, топлина, мекота. Платната са с еднаква форма - вертикална, а композициите, разположени във вертикалните граници, са хоризонтални.
В тези картинни пространства Марк Цимерман съединява архитектонична премисленост, конструктивна яснота, лаконизъм, покой и динамика, разпростиращи се по хоризонтала и вертикала с богатите нюансирани пастелни тонове и деликатни ярки акценти на чистия цвят - носители на светлини, отблясъци и сенки. Овладяната от художника партитура на багрите в цикъла "Дълбока река" е всъщност добре композирана камерна музика в много части, където художникът улавя различните трептения, защото водата, светлините и сенките се менят много бързо и всеки път са различни. Изградени абстрактно, творбите на Марк Цимерман означават конкретно понятие от предметния видим свят - реката, водата. Така конкретното и абстрактното създават едновременно усещането за точното и неясното, познатото и непознатото, като ни въвеждат в различни състояния на размисъл, съзерцание, чувства и остават открити за интерпретация. Интерпретация, разчитаща на нашата наблюдателност, знания и душевност. Творби, които въздействат върху сетивата ни, като подготовка, чрез която да успеем да открием и видим не само красотата на природата, но и дълбоката река на живота, изпълнена с философия, поезия, покой, движение, загадъчност. Така както ги е открил, пресъздал и обагрил със своите чувства Марк Цимерман търси живота чрез отговорите на живописта.

Аделина Филева