Уважаема госпожо Червенкова,
Бих искала чрез Вашия вестник да изкажа благодарност на всички, които коментираха в медиите националната текстилна изложба "Изкуството на текстила в България" (6-31 юли 2001, София, "Шипка" 6). Като еднакво приносни бих оценила както положителните отзиви, така и критичните бележки, част от които намирам за съвършено основателни.
Несъмнен пропуск е например отсъствието на датировки върху представените творби. Недостатъчно извинение тук е фактическата неяснота по точното датиране на някои от работите (най-вече на покойните ни колеги). Като минус на изложбата би могло да се приеме и отсъствието на образци от авторския декоративен текстил отпреди 1959 година (през която се създава специалността текстил към НХА), както и на някои измежду считаните за емблематични творби от 60-те години. Не достатъчно коректно е обаче да се изисква от родените през 60-те детайлно познаване на създаденото през същото това десетилетие при положение, че няма историко-критична литература по въпроса и на фона на стилното въздържание от съдействие на по-възрастните и компетентни колеги по време на организирането на изложбата.
"Група'91" не е обединение на куратори и изкуствоведи, а творчески кръг от художници-текстилци. Тревогата ни от липсата на интерес към жанра от страна на специализираната критика, както и отсъствието на меценатство, ни предизвика, освен самостоятелните си изяви, да организираме и двете изложби, представящи по-цялостно състоянието на декоративния текстил в България. Първата, "От муха до слон" (юли 1995, СУ), посветена на 30-годишнината от завършването на първия випуск "Текстил" с участието на 30 автори, разбира се, бе несравнима по мащаба си с тазгодишната.
Въпреки всички забелязани и незабелязани недостатъци на изложбата, ние се радваме, че тя постигна своите цели. Отново се заговори за текстил както в неспециализираното, така и в специализираното медийно пространство ("Култура" например отдавна не бе обръщал толкова масивно внимание на жанра). Високата посещаемост и възторжените отзиви на широката публика доказват значимостта на изложбата не само за професионалната гилдия. Общият резултат от събитието ни дава основание да бъдем оптимисти относно бъдещето на нашето изкуство и свободата да се концентрираме върху собствените си творчески проекти с чиста съвест, предоставяйки на професионалните изкуствоведи, историци и теоретици на изкуството, да си гледат работата.

Дима Недялкова-Каприева
говорител на Група'91