Културен коктейл


Моралът според министъра на образованието, Георги Каприев
Обръщение за отнемане званието проф. Ото Кронщайнер
Отзивите за текстилната изложба, Дима Недялкова-Каприева

Бенедикт Молхов на 60, Патриция Николова
Балкански сюжети, Жерминал Чивиков
Среща с поета Марк Странд, Зорница Димова
Сръбско издание с графити, Марин Бодаков
Филмът Дядо Исмаил гледа, Боряна Матеева
Изложбата Живопис в галерия Ирида, Мария Славчева
Изложба на Марк Цимерман в галерия Викинг, Аделина Филева
Инициативата Танц през границите, Галина Борисова
Уиски CHIVAS на 200 години, Мария Славчева

Курсове по италиански език и култура