Изборът на "Култура"


Милко Божков и Стоян Цанев
Живопис
Галерия Ирида
3 - 19 септември 2001


Maрк Странд
Тъмно пристанище
Превод от английски Катя Митова
Общество Алеко
София, 2001