Откриването и на тази учебна година не направи изключение от утвърждаващата се традиция в нашите училища през последните 10 години. Официална част, която включва сърдечни пожелания на просветния министър до първолака и неговия учител, мило посещение на министър-председателя в училищен двор и снимка с първолаци, обещания на финансовия министър за бързо уреждане на паричните учителски неразбории. Новото е появата на патриарха в просветния сценарии и благопожеланията му към децата и техните родители...
Успоредно с приповдигнатото настроение, виждаме и друга картина из цяла България, показваща реалния живот на българския учител: неизплатени навреме заплати, неремонтирани училища, непопълнени щатни учителски места, стачки и готовност за гражданско неподчинение на цели колективи, продиктувани от все по-унизителното положение, в което държавата поставя българския учител. Не стига, че заплатите им са мизерно ниски, но отгоре на всичко и получаването им се бави с месеци.
Още в първия учебен ден стотици преподаватели обявиха ефективна стачка. Те не са получавали заплати повече от три месеца...
В Русе 9 училища не започнаха нормално учебната година, не влязоха в класните стаи и учители от община Левски, проблеми има и в училищата на Белоградчик, Лясковец, Трявна...
Стигна се дотам, учениците да събират подписи в подкрепа на стачкуващите им учители - нещо доста унизително и принизяващо и без това излинелия авторитет на българския учител.
Всяко правителсто от Десети ноември насам все обещава, че ще полага специални грижи за българското училище, че просветата и образованието на нашите деца ще стават приоритетни дейности. Това не се отдаде на нито един кабинет. Новото правителство дойде с обещанието, че наистина идва ново време... С пожарното отпускане на няколкото милиона лева на общините, ще бъде закърпен и износеният костюм на учителя, а след това...
Много показателно е споделеното от един русенски учител: "в нашия град два пъти учебната година не е започвала редовно - през Първата световна война и в края на Втората. Сега отново не започваме нормално. Във война ли сме?..."

Любен Русков