От Византия до Париж и назад бе името на семинара по философска медиевистика, проведен в края на юли т.г. в Елена. За първи път той премина с участието на студенти от Германия, САЩ, ЮАР и Венецуела, водени от проф. Андреас Шпеер (Вюрцбург).
Организаторите на тазгодишния семинар проф. Цочо Бояджиев, доц. Георги Каприев, доц. Калин Янакиев и доц. Олег Георгиев са и неговите начинатели отпреди 18 години. Първоначално "частен семинар, за който имаше повече ентусиазъм, отколкото знания" (Цочо Бояджиев), днес традиционно провежданият в Елена "workshop" е насочен предимно към студентите, след като в България вече има трайно формирана общност, изследваща средновековната философска култура. (Не е пресилено да кажем, че философската медиевистика в България започва именно със семинара в Елена.)
Целта на форума беше не толкова синоптичен преглед, а изработването на визия и чувствителност към езика на европейското средновековие. Идеята е върху него да се говори свободно, без напрежения, без да се търсят формули, а по-скоро досег с аспектите на естествената му културна динамика.
Настоящото издание на семинара представляваше своеобразна среща на Източната и Западната християнски култури, дала възможност да се потърсят паралелите, без да се драматизират различията. Предизвикалите интересни дискусии доклади (често прекратявани поради липса на време) ще бъдат публикувани в новия брой на "Архив по Средновековна философия и култура", издаван от Цочо Бояджиев и Георги Каприев.

Георги Петков