Изборът на "Култура"


Иван Д. Станчов

Дипломат и градинар
Мемоари

Издателство ЛИК
София, 2000
цена 10 лева