Почина литературният историк

Любен Бумбалов

И бъдещите студенти по филология ще четат трудовете му "Лабиринтите на Психея" и "Българският роман между двете световни войни", книгата с анализи на "Хаджи Димитър", съчиненията му по философия и психология на литературното творчество.
Поклон пред паметта му!


Култура