Графики и скулптури в галерия Хефест
В галерия "Хефест" Милослав Бонов - Мибо представя своята девета поред самостоятелна изложба. Показаните графични творби ("Европа", "Тракийски мотив", "Некропол", Календар I, II, III, Фрагмент I, II, III, "Разходка", Бутнатият камък I, II, III) и мраморни скулптури (Атлант I, II, Амазонка I, II, III) ни въвеждат в диалога на автора с история, природа, митология, пространство. Графики и скулптури, в които някъде тече разказ, другаде всичко е само знак или усещане за места, събития, посоки, хора, като отделни фрагменти, отломки от времето - минало и настояще. Това многообразие Милослав Бонов изгражда чрез смесването на различни графични техники. Линията, щрихът, отделното графично петно, различните багри - ярки или приглушени, плътни или прозирни, преминаващи един в друг тонове създават богати образи с чиста форма, с монументално или интимно звучене. Черното и цветът се допълват и от участието на белия лист, а на места и от релефния печат. Така бялото става структура, петно, блестящ акцент или светлина, доизграждаща творбата не само цветово и композиционно, но и смислово.
Като контрапункт на активните графични листове авторът противопоставя своите компактни скулптури. Изявените обеми в пространството, по които се плъзгат светлини и сенки, дооформят образите и движенията, нюансиращи искрящата белота на мрамора. Звученето на формата и посоката на движение се засилват от въздействието на преминаващите в мрамора деликатни цветни жилки.
Графиките и скулптурите на Милослав Бонов обединени в едно общо пространство, създават автономна среда, движеща се от експресията до рационалното излъчване, от абстрактното през реалното до отделния символ, пространство, където всяка гледна точка ни дава различността, неповторяемостта на образа, неговата динамика и смисъл, като провокира нашето мислене в определената желана посока от художника.

Аделина Филева