Културен коктейл


Симпозиум за документално кино в Рига, Александър Янакиев
Дискусията Всички музеи са виртуални, Мария Славчева
Изложба на Милослав Бонов в галерия Хефест, Аделина Филева
Книгата Белият негър на Милена Фучеджиева, Анахит Хачикян

Предстои фестивалът Шотлански автори в Бългярия