Прочитът на името на Усама бин Ладен е свързан с особеностите на арабската фонетика. В арабския език съществуват три гласни фонеми - "а", "у" и "и". Тези фонеми имат различни реализационни варианти. Например фонемата "а" може да се чува като "е". Така името на мюсюлманския пророк, което ние сме възприели като Мохамед, би трябвало да се транскрибира като Мухаммад. По същия начин името Осама бен Ладен би трябвало - според каноните на арабската фонетика - да се транскрибира като Усама бин Ладин. Това не означава обаче, че общоприетото произношение е погрешно, доколкото всеки език си изработва собствена конвенция.

Павел Павлович, арабист