Библия на женското тяло

Тази книга е започната да се пише преди повече от 30 години, когато се създава организацията Бостънски колектив за женско здраве. Нейната цел е да превърне знанието за женското тяло от хилядолетно табу в публична реалност, достъпна за всяка жена. Може да бъде наречена и политическа демистификация - доколкото женското тяло е може би най-устойчивата митологема на потребността от патриархална цивилизованост. Идеята за нея се е зародила типично по американски: по време на еднодневна конференция в колежа "Емануел" и оттам дискусията се е пренесла в Арменската църква. Следва безплатен образователен курс "Жените и техните тела", а материалите от курса придобиват писмен живот като първи вариант на книгата, която тогава е само 130 страници и се продава на символичната цена от 30 цента, за да бъде достъпна за всички жени. Този финансов принцип продължава да се спазва и днес, включително за преводните издания.
Основният смисъл на книгата е познавателен - тя представлява енциклопедия на научната информация, свързана с женското тяло, с всички видове функционалност през различните периоди на неговото развитие. Може да се чете като учебник или като справочно издание - в зависимост от непосредствените потребности на читателката. В същото време обаче е написана по един уникален начин, който няма нищо общо с традиционната научна литература. Тя е емоционално ангажирана, тя говори "по женски", тя обглежда нещата отвътре на женската психика. В нея го няма окото на дисциплиниращия ндзор, който неизменно съпровожда медицинската (особено женска, детска и юношеска) литература. Най-важният принцип на книгата е, че жената не трябва да изпитва срам от нищо, което се случва или би могло да се случи с нейното тяло. Тялото е достойнство и естествено притежание на всяка жена; то е нейната отговорност, собственост, грижа и радост. Текстът говори на двоен език - веднъж с формулите на медицинската наука и втори път - с гласовете на различни жени, от камерното пространство на техния личен опит: менструация, бременност, аборти, осиновяване, остаряване и всичко онова, което нашата цивилизация обича да премълчава като "нечисто". Библейският аспект на книгата е внушен и в плана на нейното авторство: огромен колектив (за последното издание над 100 души), в който трудно можеш да запомниш поименно някого. По-важна изглежда работата на "редакторите" - тези, които задават концепцията на социалната ангажираност и стратегията на нейната дискурсивна реализация. Освен всичко друго - това е една библия в непрекъснат процес на дописване и доразработване: непрекъснато се добавят нови текстове със специфична расова и етническа принадлежност. За разлика от патриархалната "Библиотека", която се създава върху опита на един конкретен народ, "Нашето тяло, ние самите" може да бъде мислена като манифестация на универсалната женскост. Нейната религия е събрана в идеята за знание-власт; знанието за себе си е власт и право на собствен живот. В този смисъл тялото може да бъде разбрано и като "собствена стая", ако си спомним за Вирджиния Улф.
Преводната политика на книгата включва един специфичен момент: тя не просто допуска, но предполага адаптиране към условията на конкретна държавна, историческа и религиозна практика. Това прави всеки превод уникален и ни кара да обърнем по-сериозно внимание върху работата на преводачите - Корнелия Славова и Венцислав Димитров - и на редакторите - Ирина Тодорова и Татяна Коцева, които са внесли своя български труд в усилията да се изпише "новата женскост".

Милена КироваДуми
с/у думи


Бостънски колектив за женско здраве. Нашето тяло, ние самите. Превод от английски Корнелия Славова, Венцислав Димитров. Изд. Колибри, С., 2001