Честито!


Стоян Дуков на 70! "Един човек се скиташе" през годините - от "Февруари", "Март", "Юли", та до "Октомври", без "Ревност" към колегите, без никой никога да му викне "Внимание, грубиян"!, без да се зазижда в "Къщи-крепости", а напротив - с "Жажда" към живота и мъдро заключавайки на френски "Се ла ви"... Това е Тачо, "Случаят Дон Кихот" на българската анимация, артистично-дяволитият "Малък водолаз", неуморно вадещ "Мини-Миди-Макси" риби от любимото си Черно море.
Честито и наслука - с рибите, хората и филмите!

Боряна Матеева