Омерзение в Дома на киното
На 26 септември в Дома на киното се състоя извънредно общо събрание на Съюза на българските филмови дейци - по настояване на една десета от неговите членове (на основание чл. 30 от Устава). Предварително оповестеният в писмата дневен ред беше: 1. Дискусия и решения за бъдещето на "Бояна филм" ЕАД; 2. Разни.
До втора точка не се стигна, въпреки че събранието откара шест часа. И така, 2 години и 7 месеца след обявявянето на процедурата за приватизация на "Бояна", 4 месеца и 4 дни след редовната годишна конференция на СБФД (вж. "Култура", бр. 21 от 2001), 2 месеца и 22 дни след приемането на стратегията за приватизация на "Бояна филм" от бившето правителство, отново се дъвкаха и предъвкваха както сандвичи с луканка, така и всички "за" и "против" - приватизацията на Киноцентъра, РМД-то, чуждестранните партньори ("Кодак" или "Глобус груп"), ръководството на "Бояна", ръководството на СБФД, смисъла от съществуването на съюза в този му вид...
Форумът бе отворен от главния секретар на СБФД Иван Ничев. Той предложи двама водещи на събранието (Коста Биков и Александър Донев), те бяха гласувани, но в крайна сметка само първият остана на пост. Прие се регламент - изказвания, не по-дълги от 5 минути (почти никой не го спази). А после думата бе дадена на председателя на съюза Михаил Мелтев, за да разясни целта на форума: "Съюзът отдавна не е място за раздаване на привилегии. Обединява ни желанието да се борим заедно за оцеляването на българското кино... Сега сме изправени пред разединяване - заради приватизацията на "Бояна филм" ЕАД". Последваха обичайните повторения, свързани с решенията на съюзната конференция, тактиката на съюза "да не се бърза" (вж. "Култура", бр. 29 от 2001), реакцията на Агенцията за приватизация или невключването на представител на СБФД в изготвянето на стратегията за продажбата на "Бояна филм", окачествена като "мълчалив отказ", прекратяването на преференциите за РМД от "новото време"... "Ние с Ничев също получихме покана за участие в РМД, но като арбитри не можехме да го направим, след като 7 души или бордът на директорите на "Бояна" притежават 4520 акции от общо 5000. Хората се почувстваха измамени. Нашата позиция е не в медиите, а тук да се обсъдят нещата".
В този миг скочи Радой Ралин: "Нека се покажат пред нас, да ги видим!". Коста Биков го парира: "Това не е другарски съд". Прочете имена на хора, записали се предварително за изказвания. И даде думата на Людмила Махалнишка: "Днес моля да се запомни, че нашето събиране не е конфронтация - ние сме едно голямо семейство, искаме да знаем... Не се интересуваме кой ще дойде, а дали се интересува от българското кино. Бях поканена в РМД с 1 акция като "каймака на българското кино", но не разбрах какво ще се прави с акциите... Българското кино в моя живот беше и мъж, и любовник, а филмите - моите деца. Не мога така да ги оставя."
Това откровение отново вдъхнови Радой Ралин за реч от място, а когато бе помолен да си изчака реда, той отвърна: "Знам какво е събрание - учил съм го и преди 9 септември, и след това".
На трибуната кацна Хачо Бояджиев. Лаконично обяви: "Поддържам ръководството на СБФД. Това, което се готви с "Бояна", е престъпление." И си тръгна.
Думата бе дадена на Иванка Ставриева от "Подкрепа" (бивш касиер в "Бояна", уволнена 2 години преди идването на Евгений Михайлов), която през юли т.г. заедно с Пламен Масларов свика пресконференция срещу приватизацията на Киноцентъра. И най-заклетият враг на Михайлов би се замислил върху мотивацията за излятата върху му помия: пространното и тавтологично изказване на непознатата (ми) госпожа бе най-обикновен донос, произнесен със слугински патос.
След като и Илия Костов се присъедини към обвиненията срещу ръководството на "Бояна", Емил Христов кипна: "Имам чувството, че това събрание ще се превърне в другарски съд... На Ваня Ставриева искам да кажа, че разликата между "Кодак" и "Глобус" е като "Swiss Air" и Гад Зееви..." Възмутен и непознат член се провикна: "Свали си шапката!", но Емил не го чу. Радой Ралин обаче пак се намеси: "Кооперациите, знаете, каква вреда нанесоха".
В този миг в залата влезе Евгений Михайлов с папка. Тутакси получи думата. Излезе бавно. Изчака доста. "От известно време се питам какво става в кинообщността". Недоволство на ветерани. Радослав Спасов: "Няма ли ръководство това събрание?". Коста Биков: "Пазете тишина - филм на Димитър Петков!". Евгений Михайлов: "Бях изненадан, че с подписка на 1/10 от членовете се свиква това събрание. Това е акция "сваляне ръководството на "Бояна филм", предприета от няколко души. Не знам доколко може да се вярва на изпълнителен директор на предприятие, но затова са цифрите - финансовото състояние на "Бояна" е в принципала Министерство на културата. Вчера декларирах напускането си на съюза". Радой Ралин: "Няма демокрация!"
Евгений остана прав до стената и все още - овладян.
Росица Вълканова: "Мисля, че беше злоупотребено с призива "да спасим българското кино". За съжаление това, което наблюдавам, е "разделно време". Позволявам си да отправя обвинение срещу УС (напускам съюза), който ви манипулира. Не "Бояна" е виновна за липсата на българско кино." Дойде ред на Николай Волев: "Един от мотивите за основаването на Асоциацията на режисьорите е, че СБФД е неадекватна организация към обществено-икономическите условия. Никъде няма съюз, а конфедерация от отделни сдружения."
Призив на Махалнишка: "Да не се отклоняваме от темата!".
Иван Ничев: "Това да не е учредително събрание на Асоциацията"...
Петър Попзлатев: "СБФД е авторитетът на българското кино в тази държава. Днес той се явява в ролята на ревизор. Тук сме се събрали по много болна тема. Проблемът е следният - хайде да се обедини СБФД, защото той е биографията на българското кино, обединение на крехките и разкъсани хора, които правят българското кино. Нека се стигне до Закон за киното преди приватизацията на "Бояна"...
Тук вече Евгений повиши тон: "Пепи, ще можеш ли да поемеш отговорността за държавно предприятие, което ще си изгуби клиентите? Ако държавата не го направи, друг трябва. Кой ще даде пари да се обнови "Бояна"? Преди да се вземе решение за това, за което сте свикали събранието, първо елате горе!"
Отново Иванка Ставриева измънка обвинение, но Евгений я отряза с рев: "Госпожа Ставриева, вие лъжете! Това се нарича донос и клевета!" Александър Методиев (от място): "Зад това изказване (на Ставриева - бел. а.) стои ли ръководството на съюза?".
Коста Биков: "Страшен въпрос".
Евгений Михайлов: "Мишо Мелтев".
Михаил Мелтев: "Е, остава и репликата "Танковете да дойдат"... И след обвинението на Евгений, че се заиграл с новата власт, добави: "Доказателство, че не сме дорасли до демократизма, е да обвиняваме всичко, различно от нашето мнение. Моята партия се нарича кино. Иванка е поканена, за да бъде чута - тя е представител на Асоциацията на киноработниците".
Георги Дюлгеров (след като изчака словесната престрелка, въпреки че му беше дадена думата): "Аз съм от компанията на Евгений Михайлов, която в кулоарите някой нарече шайка или банда... От отчетния доклад на Павел Васев научих, че съм член на приватизационната комисия за "Бояна" - никой не ме извика". И след като отишъл от страна на съюза, изведнъж бил поканен в борда на директорите... След пледоария за Евгений Михайлов Дюлгеров също обяви, че напуска СБФД.
Изпълнителният директор на "Бояна филм" отново взе думата - за близо час. След като обяви, че "събранието обслужва чужди интереси", за пореден път изтъкна активите на сегашното ръководство на студията, бездействието на СБФД и стратегията за приватизация (вж. "Култура", бр. 29 от 2001). Гаранция за прилагане на стратегията била, че е приета от стария Министерски съвет, а новият би трябвало да изработи механизма за прилагането й. (Не е ясно как ще стане, след като министър Василев е враг на РМД.)
Николай Волев: "Като член на УС на съюза получих информация, че има сериозни нарушения в "Бояна", че не се раздават акции, а "поименни свидетелства". Няма доказани обвинения, само слухове. Казах си, Евгений беше от синята власт, защо не успя да си гушне киноцентъра? Сега в нашата лаборатория работят с техника от рода на ралото и вола. Видях лабораторията на "Кодак" в Букурещ и хлъцнах. Трябва ли да ходя в Букурещ, като "Кодак" и тук могат да направят същото?... И Волев заяви, че напуска съюза.
Инж. Стефанов (професор в НАТФИЗ, едновремешен зам.-директор на ТСО "Българска кинематография" и сегашен представител на "Agfa"): "Смущава ме, че говорим за "Кодак", а той не е филмопроизводител. Не вярвам да се интересува от друго, освен от базата." Последва обстоен диалог между него и Евгений Михайлов, а след като втръснаха на всички, излязоха заедно.
Последва зверски скандал между Волев и Мелтев по повод участието на УС в "изявата" на Ставриева. Първият твърди, че за това се знае отдавна, вторият отрича, но на всички е известно, че "докладът" е подготвен не от вчера. Волев разперва ръце: "Не мога да повярвам, чак такава лъжа!" Радослав Спасов: "Реформата в киното се извърши противозаконно... Аз също напускам съюза. Имам и личен момент - Мишо Мелтев се превърна в цензор на мой проект."
Според мандатната комисия на събранието от общо 907 членове на СБФД в 10.00 ч. са присъствали 190. След обедната почивка (и сандвичите) числеността в залата драстично намаля. До края на събранието останахме петдесетина клетници. СБФД напуснаха шестима.
Рамката на събранието метафорично затвори Ничев: "Искате да разрушите съюза. Добре, рушете го. Този спор явно няма да приключи скоро... До всички членове на СБФД ще бъде изпратено писмо, в което ще бъдат помолени да дадат писмено становище за приватизацията на "Бояна".
В крайна сметка хората, пожелали събранието, останаха отново излъгани - сред махленската ожесточеност на двата лагера едва ли им стана по-ясно както РМД-то, така и взаимните обвинения в корпоративни интереси. А ние, редовите членове без претенции за дял в Киноцентъра, за пореден път се почувствахме омерзени от наличния режисьорски състав. Заради едната загриженост към българското кино (?!) из залата се подмятаха биографични рашомони, екстазни пристрастия, параноични сюжети... Кой прав, кой - крив, а всичко отново предстои.

Геновева Димитрова