На 29 и 30 септември т.г. за трети пореден път у нас бяха проведени Европейски дни на наследството. Училища, организации, детски центрове и държавни институции взеха участие с различни инициативи на тема: "Децата, младежта и културното наследство".
Проведените изложби, конкурси, спектакли, концерти, беседи целят да култивират у децата и младежите отговорност към опазването на собственото културно богатство, както и усещане за принадлежност към общото европейско наследство. Възпитаването на тези ценности, дефинирано от Съвета на Европа като "Педагогика на наследството", следва да бъде сред основните приоритети на страните от Югоизточна Европа, където преходът затруднява обективното преосмисляне на историческото минало.
Инициативата за вземане на превантивни мерки е като да гълташ предписаното лекарство много преди да си се разболял. Ако не се окаже излишно, то поне едва ли ще навреди...

А. Х.