Цветан Тодоров: приближаване
На 2.Х.2001 г. в зала 1 на СУ на бе представена книгата "Цветан Тодоров: подвижната мисъл" - сборник статии, посветени на 60-годишнината на големия хуманитарист. Съставител е Стоян Атанасов, подготвил и "Библиография на по-важните публикации на Цветан Тодоров". В основата на сборника е конференцията, проведена преди две години в София в чест на юбиляра. Допълнително са поканени автори, неучаствали в събитието. В сборника има текстове (по реда на съдържанието) на Стоян Атанасов, Жана Дамянова, Огнян Ковачев, Боян Манчев, Ивайло Знеполски, Лиляна Деянова, Величко Тодоров, Евгения Панчева, Владимир Градев, Александър Кьосев, Богдан Богданов, Блага Димитрова, Иван Теофилов, Тончо Жечев, Елиана Райчева. Публикуван е и поздравителният адрес на Цветан Тодоров до участниците в конференцията. Книгата е издадена от "ЛИК", а художникът Николай Панайотов, който в момента живее в Париж, е предоставил специално за корицата своята творба "Юдит".
Съставителят очерта 3 части на сборника: първата е съсредоточена върху литературоведски проблеми, представляващи самостоятелни изследвания и според него далеч надхвърлящи рамките на коментара. Втората условно бе наречена "История на идеите", където авторите анализирали равностойно проблемите, поставени от юбиляра във "втория" етап на неговото творчество. И третата част е съставена от свидетелства на български интелектуалци за Цветан Тодоров, който по този начин се явявал обединяваща нишка за различните текстове. Стоян Атанасов подчерта еволюцията на неговото мислене и въобще на хуманитаристиката днес: от желание за максимално точно определяне на нейните формални параметри до обръщането й към реалността и нейните проблеми. Именно тази динамичност на възгледите, лекотата, с която известният хуманитарист преминава от една област в друга, позволила на инициаторите да изберат като най-сполучливо заглавие на книгата "Цветан Тодоров: подвижната мисъл".

К