Просветното министерство като рекламен дискурс
Ако новият екип на Министерство на образованието и науката и лично министър Владимир Атанасов не бяха направили всичко, което е по силите им, за да създадат пълен и безпрецедентен хаос броени дни преди началото на новата учебна година, този материал би започнал така: "Има неща, които не се променят"...
Българското училище обаче явно не е между тях. Затова и употребата на условно наклонение в случая е повече от наложителна. Но за какво всъщност става въпрос?
Едно от първите решения на г-н Атанасов като министър на образованието и науката бе да насрочи нов търг за отпечатване на ученически бележници, лични карти и училищна документация. Логично е да запитаме представителите на министерството кои фактори наложиха вземането на това решение, с какво старите дневници и бележници са неприложими за настоящата учебна година и по какви критерии бяха подбрани фирмите печатници, които да бъдат поканени за участие в търга. Отговорите, които евентуално бихме получили, едва ли ще прозвучат обосновано и задоволително с оглед на факта, че тази изцяло "българска" история се случи няколко дни преди започването на учебния процес. Резултатът - хаос и безредици. В мащабността на собствената си управленска недалновидност явно вече са се убедили и в самото просветно министерство, защото оттам миналата седмица побързаха да уверят, че софийската печатница "Образование и наука" АД, спечелила търга, ще е готова с изпълнението на възложената им поръчка до 15 октомври. Това обаче по никакъв начин не може да разколебае наложилото се впечатление,че отдавна е дошъл моментът и за министър Владимир Атанасов да настъпи новото време. А всичко, казано дотук, ни дава достатъчно основания да мислим, че в започването на учебната година на 17 септември (вместо на 15) се съдържа много повече емблематичност, отколкото случайност, което пък от своя страна подсказва и логичния финал на този текст: "Традициите не са това, което бяха".

Бисер Стоилов