Музика за девети клас ( "Булвест - 2000 ) на Генчо Гайтанджиев, Клер Леви, Мария Попова и Пенка Младенова е книга, която трудно се побира в досегашните представи за учебник. В атрактивно оформените й страници са вместени невероятно количество факти, които в някои случаи дори представляват най-свежи новини, като че хванати в движение от динамичния свят на музиката днес. Но не фактите са най-главното в тази книга. Усърдните зубрачи биха се разочаровали, ако към учебника си подходят по традиционния начин - с прилежното наизустяване. Обектът на внимание в случая е необятността на музиката днес и по-точно протичащите в нея процеси, сливането, кръстосването и взаимодействията в тях, оплитането им в една често неназовима сплав. Събития, личности и явления са извадени от рамката на тяхната "култовост" или низвергнатост и поемат ролята на илюстрация към широко формулираните теми. "Музиката в медийната епоха", "Фолклор и личност", "Джазът днес: и риба, и рак", "Музикалната индустрия", "Глобализация и локални различия" - това са част от 16-те глави, в които изложението се опитва да провокира мисленето. Някои от тях дори са формулирани в риторичен дух или направо като въпроси: "Популярна и "сериозна" музика: в конфликт или в сътрудничество?" "World Music: само екзотика ли?", "Какво мислите за хибридите?"... Тук присъстват и констатациите, но преобладава подтикът да формираш собствено мнение. И най-важното, особено когато се отнася за музика с по-скорошна дата: има го внушението за толерантност към различния вкус и пристрастия, като норма е изведено правилото да хвалиш или отричаш единствено тогава, когато имаш непосредствени впечатления и можеш да се аргументираш.
Статия, цитат-извадка от пресата, тест, терминологичен речник, въдички за дискусия, хитове и евъргрийни, интернет-пространства - многото потоци в тази книга вървят уж паралелно, но за компютърното поколение не е трудно да открие в нея интерактивния й замисъл и възможността, като учи да се забавлява. Или по-скоро обратното. Остава и учителите да издържат на новото темпо, което учебникът налага...
Впрочем, за тях то не би трябвало да е неочаквано, тъй като още миналата година, от почти същия авторски екип, темпото бе анонсирано с "Помагало - музика за осмокласници и тяхното обкръжение". След тези две книги часовете по музика едва ли могат да останат такива, каквито ги знаем отпреди.
Учителят по музика - също.

Елена Драгостинова