Списание или учебник? Това е основният аргумент на недоброжелателите към новото издание "Музика за девети клас" на издателство "Булвест - 2000". Точно това колебание се превръща в основна пластична концепция за авторите на печатната графика Тоня Горанова, Борислав Кьосев, Цвятко Остоич.
Учебникът грабва читателя със стройната си типографска структура, още от корицата прониква елементът на изненадата. Черно-бяла многофигурна композиция, потопена в топла гама, създава деликатен преход към богатите разтвори на учебника. Необичайни фото-фрагменти навлизат свободно в шрифтовата среда, създават динамични акценти, водещи до особено напрежение по хоризонтала, вертикала или диагонала върху наборните полета. Всички тези фото-композиции притежават освен силата на преекспонирания фрагмент, така и засилено графизиране, което чудесно кореспондира с чернотата на шрифта. Не е подмината и активната роля на колонцифрата, както и скритият за зрителя организационен модул на книжното тяло, който е проявен чрез богати пунктири, запълващи стройния силует на шрифтовите полета.
Текстът е структуриран изключително богато - няколко различни по широчина колони, съчетани със стройна малка колонка противодействат със своя силует на едромащабните композиции. И така авторите са създали необходимия синтез от всички елементи на печатната графика.
Това издание надхвърля дефиницията "учебник", то отговаря на съвременните изисквания за книга, синтезирала съдържание и графика в едно хармонично цяло. Учебниците имат необходимост от нов поглед върху тях - не като на дежурно помагало, а като на съвременна графична медийна среда. Но затова се изисква креативно мислене, каквото явно създателите на този учебник проявяват.

Людмил Веселинов