Изследвания в чест на проф. Шурбанов
Renaissance refractions Essays in Honour of Alexander Shurbanov. Edited by Boika Sokolova and Evgenia Pancheva. St Kliment Ohridski University Press. Sofia, 2001. 272 p.

Стара академична традиция е в чест на юбилейни годишнини на най-изтъкнатите членове на научната общност да се провеждат научни сесии и да се издават сборници с научни трудове на техни колеги. Подобна проява е и публикуваната неотдавна от столичното университетско издателство "Св. Климент Охридски" книга, озаглавена "Ренесансови отражения", с есета, написани в чест на проф. д.ф.н. Александър Шурбанов по случай неговата бележита 60-годишнина.
Ако трябва да се отрази най-важното от многостранната интелектуална дейност на А. Шурбанов, изтъкнат наш учен филолог и литературовед, поет и преводач, то лично аз бих изредил дипломирането му като специалист по английска филология в СУ "Св. Климент Охридски", успешната защита на докторат (к.ф.н.) през 1972 г. и на втори докторат (д.ф.н.) през 1991 г.; присъждането му на степента почетен доктор на два престижни английски университета - Кентския (1990 г.) и Сърийския (1993 г.); оглавяването на катедрата по английска филология (1989 г.) и на Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет (1983-1987 г.). Бил е лектор по български език и литература в Лондонския университет (1970-1971 г.) и в Калифорнийския университет в Лос Анджелис (1979-1981 г.).Той е единственият българин досега, удостоен с рядката и изключителна чест да произнесе слово в Кентърберийската катедрала. Автор на няколко сборника с оригинална поезия и на множество преводи от английски, измежду които специално бих отбелязал тези на "Кентърберийски разкази" от Джефри Чосър (3 издания), "Изгубеният рай" от Джон Милтън и на "Театър на английския ренесанс".
Неговата многостранна талантлива дейност е обект на множество положителни рецензии у нас и в чужбина. Многобройните му научни трудове са цитирани от редица изследователи по цял свят.
В сборника са поместени есета от 19 международно известни професори и доценти: Гордън Камбъл (Англия), Балц Енглер (Швейцария), Джей Хейлио (Англия), Майкъл Хатауей (Англия), Робин Хедлъм Уелс (Англия), Тон Хьонзелаарс (Холандия), Стивън Холт (Англия), Дийтер Мел (Германия), Кенет Паркър (Англия), Анхел Луис Пуханте (Испания), Дебора Шугър (САЩ), Джеймс Сиймън (САЩ), Марианджела Темпера (Италия) и Ан Томпсън (Англия), както и от българските участници доц. Стоян Атанасов, проф. Богдан Богданов, проф. Владимир Филипов от Софийския университет "Св. Климент Охридски", доц.Кирилка Ставрева (САЩ) и д-р Бойка Соколова.
След есетата е поместена библиография на публикациите на Александър Шурбанов: три книги, 63 студии, 49 рецензии и есета, 24 преведени, съставени и редактирани от него книги, 12 сборника стихове и публицистика. Библиографията не съдържа неколкостотин текста, главно оригинални и преводни стихотворения, публикувани в периодиката или в антологии и алманаси у нас и в чужбина.
Накрая са поместени кратки биографични справки за авторите на есетата.
Сборникът съдържа и отлично написан предговор от Бойка Соколова, който излага основните моменти от интелектуалната дейност на юбиляря и оценява високо неговите най-важни книжовни изяви.
Полиграфичното оформление на сборника е безукорно.
Бидейки традиционна изява-дан на уважение към огромното творческо дело на проф. Шурбанов, този сборник с есета, написани в негова чест, се характериризира с една важна отличителна черта: за разлика от останалите известни ми подобни сборници, участието на чуждестранните автори рязко преобладава. Това доказва убедително колко ценен е проф. Шурбанов от своите колеги в Европа и САЩ.
Сборникът, издаден в чест на Александър Шурбанов, е разкошна равносметка на постигнатото от него за близо 40 години интелектуална дейност. То се съизмерва с постигнатото от най-големите български интелектуалци и представлява непреходен принос в българската наука и култура То е залог за още по-кипяща и още по-плодотворна дейност през следващите години, каквато му пожелаваме от сърце.

Любен Любенов