Стартира проект на ЮНЕСКО
Пилотният проект "Живи човешки съкровища" стартира на 4 октомври в Евро-българския културен център с работен семинар, в който участваха екип от експерти на Института за фолклор при БАН, представители на Министерството на културата, Министерството на външните работи - Националната комисия за ЮНЕСКО, специалисти от всички области на страната и неправителствени организации, свързани с културата на етническите малцинства, експерти в областта на традиционната култура и фолклор, народен представител от НДСВ...
Срещата бе открита от зам.-министъра на културата Ганчо Карабаджаков. Прочетено бе и приветствие към участниците от председателя на БАН акад. Иван Юхновски.
Пред участниците в семинара проф. Мила Сантова, директор на Института за фолклор към БАН, представи международната програма "Живи човешки съкровища", която се основава върху приетия на ХХV Генерална конференция на ЮНЕСКО в Париж международен документ "Препоръка за опазване на фолклора". България е сред страните, подписали приемането на документа.
Изпълнители на проекта "Живи човешки съкровища - България" са Министерството на културата и Институтът за фолклор при БАН.
Първият етап от изпълнението на проекта в нашата страна
предполага създаването на една вярна картина на все още живите и практикувани у нас традиционни дейности, умения и културни практики, за да бъдат запазени и предадени на следващите поколения.
Специалисти от Института за фолклор разясниха пред участниците в срещата начините за попълване на анкетна карта в общините, за да бъдат обхванати чрез нея личности, с изключителна компетентност и високо ниво на творчески потенциал и изяви, т.е. хора, които създават и интерпретират културно наследство и са в основата на културната ни идентичност.
Пред участниците в срещата г-жа Антоанета Гинина, директор на Дирекция "Регионална културна политика" в Министерството на културата, представи механизмите на взаимодействие, за пълното реализиране на проекта между Министерството на културата, областите, общините и различните институции.
Продължителността на проекта "Живи човешки съкровища - България" е до декември 2002 година, когато трябва да бъде представена в Министерството на културата пълната картина от регионите за традиционните дейности и умения на българина като част от националното културно наследство.

Любен Русков