Културен коктейл


Новоназначеният аташе Жил Лаборд представи екипа си, Анахит Хачикян
Просветното министерство като рекламен дискурс, Бисер Стоилов
Георги Дюлгеров напуска Съюза на филмовите дейци

Димитър Грозданов на 50, Светла Петкова
Изследвания в чест на проф. Шурбанов, Любен Любенов
Наградите от международния фестивал Златна ракла
Дискусията Новите социални неравенства, Митко Новков
Проектът на ЮНЕСКО Живи човешки съкровища, Любен Русков
Книгата Човешко, твърде човешко от Фридрих Ницше
Сборникът Цветан Тодоров: подвижната мисъл
Новото списание Демократически преглед, Марин Бодаков
Международният куклен фестивал за възрастни Пиеро, Светла Бенева
Учебникът Музика за девети клас, Елена Драгостинова
Музика за девети клас - списание или учебник?, Людмил Веселинов
Концерт на японски студентки на проф. Реса Колева, Боянка Арнаудова
Изложбата Кюнци на Греди Асса в галерия Циклоп, Мария Славчева
Изложбата Неформално/Informel в Райко Алексиев, Стефания Янакиева