Изборът на "Култура"


сп. Демократически преглед
книга 47, лято 2001
цена 7 лева


Фридрих Ницше
Човешко, твърде човешко
превод от немски Донка Илинова
издателство Буки
София, 2001