Полска Култура

Новото име
на Холокоста
,
Свщ. Станислав Мушял

Свидетели
на крехката
добрина
,
Ищван Деак

Полска Култура излиза с любезното съдействие на Полски институт в София.
Страниците на "Полска Култура" подготви Барбара Олшевска.
Преводите са на Юлиян Божков.
Наш ближен ли е
антисемитът?
,
Стефан
Хвин

Дълбоките измерения
на паметта
,
Проф. Леон Керес