Честито!


Вестник "Култура" честити 10-годишния юбилей на Института за критически социални изследвания, виждайки в авторитетния му опит онази социологическа рефлексия, без която контурите на модерната публичност у нас щяха да бъдат още по-монотонни и смътни.

Култура