Към науките за човека
Новият брой на сп. "Критика и хуманизъм" е посветен на темата "Науките за човека: социални и/или хуманитарни". Съставителят Емил Григоров открива подтик за направата му в разговор с френска социоложка относно актуалното състояние на социалните и хуманитарните науки у нас: "Роз-Мари Лаграв бе категорична, че това състояние може да се дефинира с една единствена дума: репровинциализация. Основният аргумент бе, че се преакцентира върху проблеми от национално и регионално естество за сметка на интереса към научните изследвания и дебати с универсално значение".
Емил Григоров опитва състоятелността на изложената теза, публикувайки текстове като "Неосъзнатият нормативизъм в "науките за духа" от Стилиян Йотов, "Микро-историята като следа" от Лиляна Деянова, "История и социални науки: прочити на един френски дебат около 1900" от Жак Ревел, "Срещу една басня за произхода на социалните науки" от Ерик Бриан, "Юридическа власт и моралност" от Люк Бежен...
Акцент във водещата тема е фигурата на Аксел Хонет, новия директор на Франкфуртския институт за социални изследвания, представен със "Социалната динамика на пренебрежението", както и с интервю, дадено на Красимир Стоянов.
В дял "Рефлексии върху изворите" са публикувани работи на Кольо Коев, Александър Кънев, Деян Деянов и Хараламби Паницидис.
Цветната кола е посветена на театралния проект на режисьора Явор Гърдев "Bastard" и - освен фотографии - включва текстове на Георги Тенев, Боян Манчев, както и на самия Гърдев. Техните страници са помагало за всички, които вече бяхме наситени с хладните симетрии на спектакъла. И точно в "Критика и хуманизъм" им е мястото.

М. Б.