От 8 до 12 октомври 2001 г. в Пловдив бе проведена третата конференция на Школата по рефлексивна социология и антропология на модерното общество. Темата на конференцията, посветена на 10-годишнината на Института за критически социални изследвания, бе "Критичността на социологията и социологическата рефлексивност". Замисълът бе да се продължи предизвикалият силен резонанс дебат от предишните две конференции на Школата: "Модерна публичност и критика на модерността" (1996) и "Критика на модерността, технологии и бъдеще" (1998). Новото този път бе, че наред с изследователските резултати на ИКСИ бяха представени бакалавърски и магистърски програми, както и отделни курсове на преподаватели от Пловдивския университет. Важен акцент бе магистърската програма "Историческа социология на социализма".
Конференцията бе открита от ректора на ПУ "Паисий Хилендарски" проф. Огнян Сапарев. Сред темите на заседанията изпъкваха "Практическа логика и социологическа рефлексивност", "Живо тяло и практическа логика", "Новите граници на социологията", "Философското наследство на Мамардашвили", "Философия и власт", "Границите на логическото". В диалогическото поле, очертано от тези теми, полемизираха както изследователи от ИКСИ като Кольо Коев, Деян Деянов, Андрей Райчев, Андрей Бунджулов, Лиляна Деянова, Димитър Вацов, Нина Николова, Светлана Събева, Тодор Петков и др., така и представители на различни други направления и школи от българската хуманитаристика като Калин Янакиев, Пепка Бояджиева, Димитър Денков, Александър Кьосев, Албена Хранова, Светла Маринова. Участниците в конференцията бяха впечатлени от силното интелектуално присъствие на студентската секция на ИКСИ - докладите на Стойка Пенкова, Тихомир Митев, Ива Илиева и др. бяха свидетелство за това, че в Пловдивския университет се появява ново критически мислещо поколение социолози.
По време на конференцията бяха направени премиери на книги на ИК "Критика и хуманизъм": "Ситуиране на аза" от Шийла Бенхабиб, "Социална промяна и история" от Робърт Низбет, "Понеже не знаят какво правят" от Славой Жижек, "Политанатомия на модерния човек" от Нина Николова и "Дарът" от Марсел Мос. Особен интерес предизвика премиерата на кн. 11, бр. 2/2001 на списание "Критика и хуманизъм" на тема "Науките за човека: социални и/или хуманитарни". Александър Кьосев очерта приоритетите, стратегиите и текущите проекти на Центъра за академични изследвания. По време на конференцията с успех бе апробиран нов жанр - представяне на бъдеща книга - чиито първопроходници бяха Кольо Коев с "Елементарни форми на всекидневен живот" и Майя Грекова с "Малцинство: социално конструиране и преживяване".

Култура