Изборът на "Култура"


сп. Критика и хуманизъм

кн. 11, бр. 2/ 2001
тема на броя:
Науките за човека: социални и/или хуманитарни

цена 7 лева