Фестивал на шотландската и българската литература
3 - 5 октомври 2001

Ако някой
срещне някой
,
Марин Бодаков

Разговор с Уелш,
Зорница Димова,
Кристин Димитрова