На 17 октомври в 65-та аудитория на СУ "Св. Климент Охридски" се състоя публичен дебат на тема "Отговорът на тероризма: със сила или не?". Той бе воден от Рашко Доросиев (Център за либерални стратегии). Своите аргументи против използването на сила изложи културологът Ивайло Дичев. Той сравни разбирането на феномена тероризъм с някогашното откритие, че микробите, причиняващи заболявания, живеят не извън, а вътре в нас. Според Дичев силовият отговор е неефективен и няма да доведе до реален резултат, тъй като се опира на конюктурни решения, а не на приципна основа.
Противоположната теза бе защитена от политолога Евгений Дайнов. Според него взимането на радикални мерки срещу тероризма би предотвратило евентуално задълбочаване на световния конфликт и е единственият начин западната цивилизация да се защити от атаките, насочени срещу нея. Дайнов предложи и сключване на световен обществен договор, който да гарантира дълготраен мир и стабилност.
В последвалите изказвания на студенти и преподаватели се открои явно несъгласие със становището на Евгений Дайнов. Направени бяха паралели между сегашната международна ситуация и действията на Съединените Щати на Балканите. Изтъкната бе несправедливостта на т.нар. двоен стандарт, който Америка прилага във външната си политика към различни държави. Преобладаващо сред участниците в дискусията бе мнението, че силовият отговор няма да доведе до конкретно разрешение на проблема, тъй като причините за случилото се на 11 септември са в провежданата в продължение на десетилетия американска политика и единствено нейното мъдро преосмисляне би могло да има положителен резултат.
Протичането на дебата само в една от двете зададени посоки, т.е. само като отричане на необходимостта от силов отговор, отне възможността да се получи истински и равностоен сблъсък на гледни точки. Но така се наложи представата за единомислие сред университетските среди - факт, над който заслужава да се разсъждава.

Анахит Хачикян