Предварително се извинявам на читателите на "Култура", че се налага да изясня един "дребен" въпрос, поставен в скоби от г-жа Нева Мичева в статията й "Ако политиците бяха филолози" в бр. 36 на вестника. Думата ми е за културния двумесечник "Ек", издание на Държавната агенция за българите в чужбина. Като главен редактор на изданието от създаването му (то излиза от 1994 г. и има 45 печатни книжки, а от 1997 г. и електронен вариант) държа да отбележа, че отговарям изцяло за неговия тематичен характер и стил на списване. И с недоумение прочетох изреченото en passant от г-жа Мичева: "По обезпокоително обаче изглежда слабият ни контакт с нашите сънародници в Бесарабия, Западните покрайнини и Турция. Действително от 9 години насам съществува Държавна агенция за българите в чужбина (вж. доста бедните й, но дружелюбни предложения на www.aba.government.bg), но може ли да се съпоставя нейният културен продукт (примерно сп. Ек", списвано на родовообщинен принцип, без особен оглед на нужността на темите) с този, от който изпитват огромна необходимост "чуждестранните" българи?
Не знам какво разбира г-жа Мичева под "родовообщинен принцип"? Ако то е приобщаване на страниците на списанието на рода български - тук и където го има по белия свят - тя е напълно права. Но авторката иска да каже друго - впрочем какво? А колкото до нужността на темите, ако културата е дребнотемие, всякакво уточнение става излишно. Ще си позволя да посоча само (с оглед попълване на информационни празноти), че списанието от самото си начало е незаменимо помагало (според всеобщото мнение на сънародниците ни по света) в работата на българските дружества и техните родолюбиви издания, в обучението в неделните училища, в радио и телевизионни предавания за България, водени от съотечественици по места. Агенцията и в частност сп. "Ек" не веднъж са доказвали и своята приоритетна ангажираност с проблемите на българите в Бесарабия и Западните покрайнини. И са подпомагали общностите ни там далеч не само с културни продукти. Но това е обширна тема. На края ще приведа само два откъса от писма на наши кореспонденти: "Отдавна чувствах нужда от списание като вашето, което е на високо интелектуално ниво и работи за възвръщане и издигане на патриотичното съзнание на българската интелигенция у нас и в чужбина. Високопрофесионалната изработка на списанието, внимателно подбраните материали, интелигентният стил на списване са само малка част от многото привлекателни черти на списанието. Благодаря ви, че в това тежко време сте се заели с високоблагородната задача - опазването на българския дух и култура." (Деян Кавръков, преподавател в Тараклийския педагогически колеж-музей "Св. Кирил и Методий" - Р Молдова); "Ек" представя всички отрасли на българската култура и изкуство с най-висок професионализъм и вкус в оформлението. Изглежда, че принципът винаги е бил качество, не количество." (Иван Шишман - художник, Измаил, Украйна)
Искам най-любезно да предложа на г-жа Мичева да се запознае отблизо (ако това влиза в професионалните й интереси) и с дейността на институцията, и с нейното културно издание. Защото съм напълно съгласна с думите й, че "няма да се загубим, докато някой иска да ни намира".

С уважение:

Олга Шурбанова