На 18 октомври т.г. софийският Център за академични изследвания подслони първата сбирка на семинара на д-р Боян Манчев, назован "Фантазмът, субектът и смисълът".
Семинарът е част от научните инициативи на Международния философски колеж в Париж, чиято амбиция е да обмисля "пресичания" - между философията и литературата и изкуствата, между философията и правото, между философията и икономиката, между философията и самата философия...
Ръководеният от д-р Манчев семинар ще цели - в разисквания и чрез поканените за участие фигури от българската академична сцена - да даде отговор на два въпроса: "Възможна ли е онтология днес?" и "Възможна ли е теория на субекта днес?".
На първото занятие Боян Манчев въведе Жил Дельоз и Ален Бадиу като "първоначални концептуални персонажи" на семинара, а сложната близост между техните теоретични парадигми стана гориво за работата му.
"Култура" ще следи семинара, споделяйки разбирането на неговия ръководител, че той ще се опита да даде възможност у нас да се появи хуманитаристка рационализация, която не е под натиска на конкретен повод.

М.Б.